Enes Ergün

Chaotic Neutral / ISTP-T - 30 lvl rogue - Cyber Security

Windows Sistemlerde Borular(PIPE)

Written on

Windows Sistemlerde İsimli Borular - Named Pipes

Pipe neymiş?

Kendileri iki process arasında iletişim ve veri aktarımını sağlayan basit ve küçük bir teknolojidir. Processler arası iletişim kurmak için kullanılır. Pek tabii Named Pipes 2 uzak makine arasında da iletişim kurabilir. Aslında PIPE olarak bahsedilen 2 tür alt kategori var fakat bunlardan bizi ilgilendiren en geniş kapsamlısı olan Named Pipesdır.

 • Named Pipes
 • Anonymous Pipes

Burada PIPE’ın çocukluğuna inmeyeceğim. Geçmişim bir çöptür, çöpü karıştıran… tamam tamam.

PIPE aslında temelinde Windows sistemlerde FILE_OBJECT objesidir ve kendisine ait NPFS(Named Pipe File System) dosya sistemi bulunur. Aslında bu konuda PIPE’lara erişim de, dosyaya erişim kadar basit düzeylere indirilebilir.

 • Server tarafında Named pipe oluşturmak için WinAPI’nin CreateNamedPipe fonksiyonu kullanılır. Bağlantıları beklemek veya kabul etmek için ise ConnectedNamedPipe fonksiyonundan yararlanılır.
 • Client tarafında ise normal dosya açarmış gibi CreateFile veya CallNamedPipe fonksiyonları kullanılmaktadır.

CreateNamedPipe

HANDLE CreateNamedPipeA(
 [in]      LPCSTR        lpName,
 [in]      DWORD         dwOpenMode,
 [in]      DWORD         dwPipeMode,
 [in]      DWORD         nMaxInstances,
 [in]      DWORD         nOutBufferSize,
 [in]      DWORD         nInBufferSize,
 [in]      DWORD         nDefaultTimeOut,
 [in, optional] LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes
);

CallNamedPipe

BOOL CallNamedPipeA(
 [in] LPCSTR lpNamedPipeName,
 [in] LPVOID lpInBuffer,
 [in] DWORD  nInBufferSize,
 [out] LPVOID lpOutBuffer,
 [in] DWORD  nOutBufferSize,
 [out] LPDWORD lpBytesRead,
 [in] DWORD  nTimeOut
);

Ref:

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/ipc/named-pipes

Ee tamam PIPE serverı oluşturduk. Client ile uzağa bağlanacağız diyelim. Bağlantı nasıl olacak? Aklınıza bir şey geliyor mu? Aslında cevabı çok basit biz uzak bir isimli boruya bağlanacaksak eğer bu işlem SMB üzerinden oluyor. Yani temelde SMB üzerinden bağlantı olduğu için aslında bir SMB’nin bize sunduğu tüm Authentication metodlarını kullanabiliriz. Yani bu Authentication işlemini network üzerinden (Network Authentication) SMB üstlenir. Bu sebeple de aslında tıpkı SMB gibi borulara yapılan bağlantılarda, tıpkı normal file system gibi CreateFile gibi fonksiyonları görürüz.

Allah’ın Borusunun Modları

Bu kısma bu şekilde isim vermemin sebebi aslında temelde basit bir düzene sahip olsa bile gevurlar bu işin detayını düşünüp borulara 2 adet mesaj iletim modu eklemelerinden dolayıdır.

Neymiş bu 2 mesaj iletim modu:

 1. Byte Mod
 2. Message Mod

Byte Mod

Kısaca bu mod, eğer gönderilen ve alınan verinin boyutu bilinmiyorsa veya tahmin edilemiyorsa kullanılıyor. Bu modda veri stream edilecek şekilde kullanılır.

Message Mod

Bu modda ise gönderilen ve alınan veri bilinen bir veri boyutuna sahipse kullanılmaktadır. Pek tabii veri boyutunu aşan bir durum olursa bunu partlara/partionlara ayırmak yerine 234 (0xEA, ERROR_MORE_DATA) hatası vermektedir.

Diğer hatalar ve ref. için:

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/debug/system-error-codes--0-499-

Önemli Not: Boruları eğer OVERLAP yapısında oluşturmamışsanız borularda yapılan tüm işlemler senkron olarak yapılacaktır. Eğer asenkron bir şekilde işlem yapmak isterseniz OVERLAPED bir biçimde işlemler yapabilmek için FILE_FLAG_OVERLAPPED değerinin CreateNamedPipe fonksiyonunda belirtilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için:

https://learn.microsoft.com/en-gb/windows/win32/ipc/synchronous-and-overlapped-input-and-output

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/minwinbase/ns-minwinbase-overlapped

Blocking Mod

Yukarıdaki iletişim metodlarından farklı olarak önemli nota istinaden bu başlık girilmiştir. Aslında notla büyük bir bağlantısı vardır. Blocking mode içerisinde 2 adet ana başlık/ayar vardır. Bunlar:

 1. PIPE_WAIT: İletişim sağlanırken, veri aktarılırken veya okunurken boru iletişimin tamamlanmasını bekler.
 2. PIPE_NOWAIT: İletişim sağlanırken, veri aktarılırken veya okunurken boru iletişimin tamamlanmasını beklemeden callback döner. Eğer bu mod kullanılıyorsa verinin okunması veya yazılmasının tamamlandığından emin olmak/kontrolünü sağlamak gerekmektedir.

Gelen, Giden Buffer

Bu başlık tıpkı viral olan aşağıdaki tirad gibidir.

https://www.youtube.com/watch?v=xcmuBXAzwGc

Borular yapıları gereği diskte tutulmazlar. Yani geçici veri taşırlar. Bu sebeple bizim yazdığımız okuduğumuz veriler non-paged memory'i kullanır. Bu sebepledir ki konunun başında belirttiğimiz gibi boruları oluştururken verdiğimiz buffer boyutları önemlidir.

Vereceğimiz bufferSizelar bizim ne kadar veri okuyabileceğimizi veya yazabileceğimizi belirtir. Burada belirtilen değerlerin dışına çıkılırsa sistem üzerinde hataya veya borular üzerinde gecikmeye sebebiyet verebilir.

Windows’un x64 sistemlerinde en yüksek olabilecek bufferSize işletim sistemine bağlı olarak 4gb kadarcıktır. Eğer bufferSize 0 olarak verilirse işletim sistemi akıllıdır bunu anlar ve sizin aslında minimum veriye ihtiyacınız olduğunu düşünür. Bu sebeple gelen veriyi kontrol eder ve buna göre bir bufferSize ayırır fakat bu da ekstra maliyet demektir. Çünkü gelen veriyi kontrol et → bufferı genişler → veriyi kabul et akışı oluşur. Bu sebeple sunucu ve istemci(client) arasında gecikmeye sebebiyet verir.

Boruların Güvenliği

Başlık biraz “anamın ruhunu ortaya koyuyorum (JoJo)” gibi oldu ama kusura bakmayın artık. İşin çokomelli yerine geldik.

Yukarıda da linkini vermiştim diye hatırlıyorum ama boruları oluştururken kullandığımız, windows structure’ına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-createnamedpipea

Konu boruları oluşturmaya gelince aslında elimizde çok fazla bir seçeneğimiz yok. Yukarıdaki linke bakarsanız eğer (bakın bir zahmet) aşağıdaki tanımlamayı görebilirsiniz.

[in, optional] LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes

Buradaki değerin optional olduğunu görüyoruz. Boruyu yani PIPE’ı oluştururken ilgili değer eğer değer vermemişsek *NULL* olarak tanımlanacaktır fakat ilgili değer default olarak ACL’lerde belirtilen “default security descriptor” ile tanımlanacaktır. Bu da LocalSystem kullanıcılarına, boruyu oluşturana, yöneticilere full control vermekle birlikte herkese de read yetkisi verecektir.

Bu sebeple ilgili flaglerin güvenli bir şekilde verilmesi önem arz etmektedir. Düzgün verilmeyen sistemler “Impersonation” ataklarına izin vermektedir.

İlgili ataklarla alakalı daha detaylı bilgi:

https://book.hacktricks.xyz/windows-hardening/windows-local-privilege-escalation/named-pipe-client-impersonation

Eveet bu yazının da sonuna geldik ama bu yazıyı tek başına burada tutmak istemiyorum. Bu yazıyı diğer işletim sistemleri ve windows özelinde “İşletim Sistemleri Arası İletişim Serisi” haline getirmeyi düşünüyorum.

Şimdilik not aldığım konular aşağıdaki gibi:

1- Named Pipes

2- RPC

3- WMI

Velhasıl kelam yine yazı sonu şarkı önerisiyle sizlere veda ediyorum. Esen kalın.

I don't have money

Referanslar

https://blog.stephencleary.com/2010/03/io-limitation-in-windows.html

comments powered by Disqus